Boeken en publicaties

boeken

Duurzaamheid is passé

Echte veranderingen in systemen of processen zijn zeldzaam

Duurzaamheid is passé is de titel van het boek van Hugo Hollander en Carolien Gadella- Van Wersch. Geboeid door hoe duurzaamheid steeds meer bepalend wordt voor bedrijven valt het de schrijvers steeds meer op dat echte vooruitgang niet wordt geboekt. Er wordt wel veel gerapporteerd maar échte veranderingen in systemen of processen zijn zeldzaam. Dat dit bijzonder is wordt nog eens bevestigt doordat het begrip Duurzaamheid al 50 jaar geleden door de Club van Rome was omarmt en pas recentelijk door de VN de Sustainable Development Goals zijn gelandceerd.

Wat is duurzame waardecreatie?
Het boek beantwoordt de vraag die velen stellen. Wat is Duurzame Waardecreatie? Hoe kunnen bedrijven nu en in de toekomst lange termijn waarde creëren en daarmee succesvol en toekomstbestendig worden. Het boek gaat niet over duurzaamheid, maar over die ingrediënten die het mogelijk maken een onderneming een nog steviger fundament te geven. De schrijvers beschrijven 8 ingrediënten die niet alleen financiële waarde hebben , maar ook een positieve bijdrage aan de samenleving geven. Dit wordt in het boek meervoudige waardecreatie genoemd.

Succesvol met de 8 ingrediënten
Het boek bewijst dat bedrijven van groot tot klein met acht ingredienten de winnaars van de nieuwe economie kunnen worden, als ze duurzaamheid niet langer beschouwen als ‘iets waar ze aan moeten doen’, maar van onder tot boven structureel in de kernactiviteiten integreren en daarmee onderdeel worden van positieve maatschappelijke verandering.”

Het juiste recept voor succes!
Ze noemen het de 8 ingrediënten want een goed recept met de juiste ingredienten wijst de weg naar succes. Ieder bedrijf van groot tot klein moet nadenken wat zij nu echt voor waarde toevoegen, zowel op financieel als niet-financieel vlak. Het boek inspireert door zijn heldere boodschap. Geen ingewikkeldheid, maar duidelijk hoe ieder bedrijf vanuit de kern een positieve bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij en daarbij financieel gezond kan en dient te blijven.

Duurzaamheid anno 2017
Met dit boek willen de auteurs een discussie op gang brengen over wat duurzaam anno 2017 eigenlijk inhoudt. Want wat is duurzaamheid anno 2017 eigenlijk? Er zijn zoveel zinnige en onzinnige initiatieven die voorbij komen onder de noemer duurzaamheid dat de betekenis ervan verloren lijkt te gaan.

Auteur: Hugo Hollander, Carolien Gadella-van Wersch
Uitgever: Business Contact - juni 2017

Loading...

Recent geplaatst