Nieuws

nieuws

Niet-financiële informatie (NFI) is cruciaal

Bedrijven geven onvoldoende inzicht in hun maatschappelijke prestaties

Niet-financiële informatie (NFI) is cruciaal voor bedrijven, investeerders en andere belanghebbenden om te komen tot een goede besluitvorming. Door het inzichtelijk maken van de NFI van de organisatie wordt duidelijk welke factoren van niet financiële aard van invloed zijn op de waarde van een organisatie. Er zijn nog veel bedrijven in Nederland die hun maatschappelijke prestaties niet vastleggen en laten controleren door een onafhankelijke partij. People, Planet, Profit: het wordt hoog tijd dat bedrijven in hun verantwoording naar buiten ook aan de eerste en tweede ‘P’ aandacht gaan schenken.

Onlangs heeft Accountancy Europe in een rapport beschreven hoe Europese landen de Non-Financial Reporting Directive hebben omgezet in nationale wetgeving en hoe assurance door een controleur kan worden ingevuld. Volgens het rapport geven bedrijven nog altijd onvoldoende inzicht in hun maatschappelijke prestaties. Zij concluderen dat het bieden van onafhankelijke assurance over de gerapporteerde NFI de kwaliteit en betrouwbaarheid verbetert. Onafhankelijke toetsing van NFI door een controleur is nu nog geen vereiste voor bedrijven. Het rapport geeft ook aan dat de eisen in Europa behoorlijk uiteen liggen. In Nederland moeten alleen organisaties van openbaar belang aan NFI verplicht aandacht aan schenken. Dit geldt voor bijvoorbeeld beursfondsen en grote woningcorporaties. In Frankrijk geldt voor alle organisaties al een verplichte check op het management report of directieverslag.

Transparante verantwoording NFI

De oproep van Accountancy Europe is duidelijk. De noodzaak om te rapporteren over niet financiële resultaten waarbij een externe partij heeft aangegeven dat deze ook met de werkelijkheid kloppen, is een logische ontwikkeling in een maatschappij waarin transparantie steeds belangrijker is. Als het gaat om duurzaamheid staan wij als Nederland vaak vooraan en willen wij ons ook in Europa laten gelden. Het zou daarbij passen als bedrijven hun NFI dan ook op betrouwbaarheid laten testen door een externe partij. De grote bedrijven zullen hierin het voortouw nemen, maar er is ook veel te winnen voor de middelgrote organisaties.

Wat voor NFI rapporteren bedrijven?

Voorbeelden van NFI zijn:

- MVO of duurzaamheidsverslagen. Deze zijn veelal ingericht via de GRI
  (Global Reporting Initiative) normen
  en bevatten informatie over ecologisch, sociaal, economisch en governance
  gerelateerde zaken;

- NFI in het directie of jaarverslag;

- Geïntegreerd verslaglegging dat aan de richtlijnen van de IIRC
   (International Integrated Reporting Councel) voldoet;

- NFI die specifiek voor het bestuur of de interne cq. externe stakeholders bedoeld is;

- Uitstoot van broeikasgassen of LCA-rapportages; - NFI die in een due diligence
  onderzoek van toepassing zijn.

Meer weten?

Wil je weten hoe jouw organisatie een stap kan zetten in de vastlegging en verantwoording van NFI? Wij zijn gespecialiseerd in het thema duurzaamheid en werken samen met specialisten op dit gebied.

+31(0)6 577 392 68
hugo.hollander@shareimpactaccountants.nl

Loading...

Recent geplaatst