Nieuws

nieuws

Cultuur SIA

Op de cultuurdagen van de SRA heeft Hugo Hollander, founder en partner van Share Impact Accountants, de cultuur van Share Impact toegelicht. De SRA heeft gevraagd of hij over de cultuur van het kantoor wilde vertellen omdat het kantoor ruim in positieve zin boven de benchmark scoort.

Hugo vertelde over de kwaliteit en mensgerichte cultuur bij het kantoor. Hij gaf aan dat het rapport “In het Publiek Belang” van 2014 een belangrijke drijfveer was bij de start van het kantoor in 2016. ‘Vanaf het begin wordt kwaliteit nagestreefd, maar is er ook een werkomgeving gecreëerd waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar tegenspraak mogelijk is, waar kwaliteit de leidraad is en waar het maatschappelijk belang voorop staat’ gaf Hugo aan.

Het kantoor past ook mooi in het recente onderzoek van de NBA waaruit blijkt dat kantoren het maatschappelijk belang voorop stellen. Ook de gedachte dat een accountant continu moet leren om bij te blijven en eigenlijk zijn hele loopbaan de stappen van leerling, gezel en meester zet, zijn verankerd in het kantoor.

‘Maar als meester ben je nooit klaar en ben je soms ook weer de leerling als er mensen zijn die meer kennis hebben over een onderwerp’, stelde Hugo tijdens de presentatie. De leiding in het kantoor durft zich in discussies kwetsbaar op te stellen omdat er onderling vertrouwen is en een verbinding met elkaar bestaat. Het levert een informeel en platte organisatie op waar er een fijne balans is tussen werk en privé en dit verklaart de genoemde hoge scores van het SRA onderzoek op de kwaliteits- en mensgerichte organisatie.

Bekijk de onderzoeksresultaten (pdf)

Loading...

Recent geplaatst