Beoordeling administratieve organisatie

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Het doel van een heldere administratieve organisatie is om de doelen van de organisatie te bereiken op de meest efficiënte en effectieve manier, met een bijpassend intern controlesysteem en beheersingsmaatregelen.

Share Impact Accountants denkt graag mee om het inzicht in de administratieve organisatie te verbeteren en grip te krijgen op de processen in de huidige situatie. Met kennis van de administratieve organisatie kan vervolgens worden ingegaan op procesoptimalisatie. Wij werken de gesprekken uit aan de hand van zogenoemde kruisjeslijsten en via het format van de zogenoemde 6W’s. De 6W’s staan voor: Wie doet Wat, Waarom, Wanneer, Waarmee en met Welk doel? Na deze inventarisatie kan veelal een optimalisatieslag in de procedures plaatsvinden.

Meer diensten