Opinie

opinie

De Externe Assessor

Noodzaak of bijzaak?

Door de NBA is een analyse gemaakt welke kwaliteitsverbeteringen in de sector moeten worden doorgevoerd om incidenten die veelvuldig in het nieuws zijn te voorkomen. Eén van de maatregelen die zijn voorgesteld in het rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter!’ betreft de maatregel 2.1 die gaat over het aanstellen van de externe onafhankelijke assessor. Deze maatregel is er in het bijzonder op gericht om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen. Blijkt uit de analyse van de externe assessor dat een bestuurder of accountant tekort schiet dan moet deze accountant een verbeter traject in. Een positieve ontwikkeling als je het mij vraagt.

De focus op kwaliteit is belangrijk voor alle kantoren die wettelijke controles uitvoeren. De OOB kantoren (de grote kantoren die organisaties van openbaar belang mogen controleren) worden regelmatig bezocht door de AFM. Met wisselende bevindingen, want de AFM constateert dat de grote kantoren nog niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook voor de niet-OOB kantoren is een kwaliteitsevaluatie van belang. De maatregel van externe assessor past goed in dit beeld. Goede kwaliteit laten zien en hierin investeren wordt ook door de markt als positief ervaren.

De maatregelen lijken veel op de bij corporate governance ingestelde regels van goed bestuur. Zelfevaluatie en transparant rapporteren, bijvoorbeeld in het compliance of transparantieverslag. Om het toch een beetje ingewikkelder te maken: het is geen vaktechnische evaluatie op opdrachtniveau, maar een evaluatie van de binnen de organisatie toegepaste governance in het kader van kwaliteitsbeheersing en alleen gericht op de accountantsorganisatie. Hierbij is de cultuur en het gedrag van mensen zeer bepalend om de kwaliteit in het dna van de organisatie te krijgen.

Bij het zoeken van een geschikte assessor is het belangrijk om te kijken in welke fase het kantoor zich bevindt, De SRA heeft een mooi lijstje van zaken opgenomen die je mee kunt nemen in het aanstellen van een extern assessor (zie onderaan). Voor mijn kantoor ben ik op zoek gegaan naar een hands-on assesor: iemand die net als ik accountant en ondernemer is en ook al diverse fasen van dat ondernemerschap heeft meegemaakt. Iemand die niet persé mijn visie deelt, maar waarmee ik wel een goede discussie kan voeren. Uit mijn eerste gesprekken met de door mij aangezochte assessor kan ik niet anders concluderen dat ik positief ben. Het kunnen klankborden met iemand die geen belang heeft bij je kantoor maar wel voldoende heeft meegemaakt om je te kunnen coachen, is een nog wat onderbelicht element van de externe assessor, maar voor mij van grote toegevoegde waarde. Kwaliteit en goed ondernemerschap gaan immers hand in hand. Voor mij heeft de maatregel 2.1 absoluut toegevoegde waarde en ik kan iedereen aanbevelen om hier ook invulling aan te geven!

  • Wat is de aard en omvang van de accountantsorganisatie?
  • Wat zijn de uitkomsten van de cultuurmeting?
  • Wat is het ambitieniveau van de organisatie?
  • Hoe staat het met de kwaliteit?
  • Wat is de samenstelling van het bestuur?
  • Wat is de aard en omvang van controleportefeuille?
  • Hoe is de samenhang met reeds andere genomen maatregelen?
Loading...

Recent geplaatst