Opinie

opinie

Sustainable Development Goals

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de VN.

Het zijn 17 doelen die in een uitgebreid internationaal overleg tot stand zijn gekomen. De doelen vormen de internationale 2030 agenda van duurzame ontwikkeling. Het is de stip op de horizon voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst. De maatschappelijke waarde en de betekenis van de SDG’s voor bedrijven wordt meer en meer bekend en bedrijven gaan aan de slag om ook inhoud te geven aan de SDG’s. Het zijn op dit moment vooral de grote bedrijven die een eerste aanzet hebben gegeven om inhoud te geven aan de SDG’s.

Vanuit diverse hoeken worden de SDG’s als een belangrijk moment gezien voor bedrijven. Waarom? Het is misschien wel de invulling van hoe je het moet hebben over duurzaamheid. Het geeft bedrijven, overheden, NGO’s etc. een nieuwe taal. Veel bedrijven zijn bezig met duurzaamheid, maar wanneer ben je als bedrijf duurzaam? Wat is de stip op de horizon waar je naar toe aan het werken bent? De SDG’s kunnen helpen bij het beantwoorden van die vragen.. Duurzaamheid is steeds meer een container begrip geworden. De SDG’s zijn de komende jaren een belangrijke taal die gesproken wordt in de dialoog rondom duurzaamheid. De verwachting is ook dat investeerders en financiers de SDG’s zullen gebruiken als hulpmiddel om hun verantwoord ondernemen en beleggen beter te onderbouwen.

Wat zijn de SDG’s precies:

 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies      aan biodiversiteit een halt toe
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus
  doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

 

Maar hoe maak je deze 17 op een hoog abstractieniveau gestelde doelen concreet als bedrijf, om daarmee je duurzaamheid aan te tonen. Het zijn stuk voor stuk hele waardevolle doelen, maar het concreet maken is wel een enorme uitdaging. De VN heeft hier al in voorzien door tegelijk met de 17 doelen veel uitleg te geven naar het hoe en waarom van de 17 doelen en wat ze concreet betekenen. Dat helpt enorm om je eigen foto te maken. Maar dan nog kun je je als bedrijf afvragen en wat nu?

Hieronder een eenvoudig vierstappen model zodat bedrijven snel kunnen verkennen hoe zij er voor staan als zij zich op de SDG’s hun impact zouden meten. Het gaat dan om hun positieve én negatieve impact die te samen een gebalanceerd geheel moeten zijn.

1. Welke SDG’s zijn voor het bedrijf relevant. Waar is de ondernemer al mee bezig en wat is in de strategie van het bedrijf al vastgelegd. De eerste verkenning is de foto van wat het bedrijf al doet en waar de kansen liggen en hoe dat in de strategie van het bedrijf is verankerd. Niet alle SDG’s zullen in de foto voorkomen. Dat is ook niet erg want ieder bedrijf is anders en legt de prioriteiten ook op een ander vlak. Focussen is daarmee ook een belangrijk uitgangspunt. Door de strategie mee te nemen in deze eerste stap wordt ook inzichtelijk op welke punten het bedrijf al toekomstgericht is.

2. Als je weet waar je op focust en wat belangrijk voor het bedrijf is kun je de daarbij behorende SDG’s verder vertalen in concrete acties. Dit past ook goed in het uitvoeren van de acties die vanwege het verduurzamen al zullen worden gevolgd. Om het succes van de SDG’s verder te garanderen is het van belang dat de SDG’s onderdeel worden van de strategie en dat er acties worden geformuleerd die voortvloeien uit de strategie van een bedrijf. Je hoeft deze analyse niet alleen te doen. Stakeholders van het bedrijf kunnen helpen de doelen verder te concretiseren.

3. Het meetbaar maken van de impact is de volgende stap. Hiervoor formuleer je als bedrijf de indicatoren die voor jouw bedrijf van belang zijn. De indicatoren en normenkaders hoef je niet meer zelf te bedenken. Er is bijvoorbeeld een website SDG Compass die daarbij behulpzaam kan zijn. Om het meten nog wat concreter te maken kun je naar verschillende systemen kijken. Sommigen gebruiken een geïntegreerde winst- en verliesrekening naar aanleiding van het door Puma gestelde voorbeeld in 2011. Anderen gebruiken de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC), Natural Capital Coalition Protocol (NCC) of True Cost om hun impact te meten en te waarderen. Momenteel is er namelijk niet één methode die voorschrijft hoe een bedrijf de positieve en negatieve impact van haar activiteiten op de maatschappij kan meten. Door indicatoren gebruiken maak je de waardecreatie van het bedrijf meetbaar en geef je gefundeerd inzicht in je impact.

4. Tot slot kun je een externe deskundige, bijvoorbeeld een duurzaamheidsaccountant, vragen een onderzoek te doen of de analyse plausibel is en de uitgangspunten voor de indicatoren en meetresultaten passend zijn voor het bedrijf. Met een rapport van de accountant voeg je zekerheid toe aan de analyse en kun je aan de stakeholders met gerust hart vertellen en uitleggen waar je als bedrijf op het gebied van duurzaamheid mee bezig bent en waar je de prioriteiten legt.

De analyse kan ook verbeterpunten zichtbaar maken die nodig zijn om tot duurzame waardecreatie te komen. Er zijn ook diverse uitdagingen te onderkennen, bijvoorbeeld of de keuzes financieel onderbouwd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is impact te realiseren door het inzichtelijk te maken van de niet-financiële waarde van het bedrijf en te bepalen hoe duurzaam het bedrijf is.

Kortom, nu de SDG’s meer en meer relevant aan het worden zijn wordt het tijd dat ieder bedrijf zich met deze materie gaat bezighouden om daarmee de wereld weer een stukje beter en duurzamer te maken.

Loading...

Recent geplaatst