Opinie

opinie

Social impact in de praktijk

Big things have small beginnings

Tijdens mijn verblijf in India heb ik kennis gemaakt met de projecten van Literacy India. Een stichting opgericht door Indraani Singh, een Indiaanse piloot die in haar land armoe en gemis aan onderwijs wil oplossen. Zij is een mooi voorbeeld van hoe één persoon tot grote sociale impact kan komen en zo het systeem kan veranderen.

Zo'n 20 jaar geleden begon Indraani Singh met een klein project en nu heeft ze naast haar werk als piloot een organisatie waarmee meer dan 100 projecten gefinancierd worden en waarvan de impact op de locale bevolking enorm is. Ze heeft in 20 jaar tijd de levens van 4 miljoen mensen veranderd door onderwijs en ondernemerschap in afgelegen dorpen te stimuleren. Het is een systeem van ‘pay it forward’: door te investeren in educatie van jongeren krijgt de volgende generatie ook nieuwe kansen. De afgelopen week was ik met mijn partner op bezoek in India. Deels voor vakantie en deels om de projecten van Literacy India te bezoeken die door haar stichting gefund worden.

Kennis is macht. Zonder goede educatie kun je als mens geen vooruitgang boeken. Door te investeren in kinderen, jongeren en vrouwen, kun je in een paar generaties veel bereiken. Het raakte me om te zien hoe blij de mensen zijn met het weinige dat ze hebben. Ze omarmen de hulp die ze krijgen maar worden er niet afhankelijk van. Dat zou ook niet passen bij deze trotse mensen. Alle projecten zijn opgezet volgens het model van zelfredzaamheid. Ouders betalen voor hun kinderen die lessen volgen een kleine vergoeding, maar dat zorgt er juist voor dat de opleiding niet vrijblijvend is. Ook zijn er projecten waar ondernemerschap wordt gefaciliteerd. Zo zijn een zestal jonge vrouwen een snacktent gestart. Vlakbij een fabriek waar de jonge mannen na werktijd een simpele versnapering kunnen nuttigen. Simpel maar doeltreffend. Trotse jonge vrouwen die zo een beter bestaan kunnen realiseren. De organisatie verstrekt het hoognodige om de start te maken en begeleidt het project. Het merendeel moeten ze zelf doen. Op andere locaties wordt Engels les en computerles gegeven. Met de computerles kunnen ook deze jongeren aansluiting vinden met de laatste IT ontwikkelingen.

Ik vind de projecten van deze stichting een prachtig voorbeeld van social impact. Educatie en ondernemerschap worden gestimuleerd en in de praktijk gebracht. De organisatie wordt nu al door de overheid gevraagd om in diverse dorpen en steden te helpen. Daar begint dus de systeemverandering. Het bestaande systeem buigt naar het nieuwe systeem. Ik hoop dat dit doorzet want het is mooi te zien dat de inzet van zoveel mensen zijn vruchten begint af te werpen. En met een beetje steun van het Westen kan er een versnelling tot stand gebracht worden. Petje af voor Literacy India en haar voorvrouw Indraani Singh voor het vele werk dat ze verrichten. En als je nog een project zoekt dat in staat is het verschil te maken en het systeem te veranderen, dan kan ik je deze organisatie van harte aanbevelen!
www.literacyindia.org

Loading...

Recent geplaatst