Controle en beoordeling van de jaarrekening

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Share Impact Accountants doet voor haar klanten zowel de controle als de beoordeling van de jaarrekening. Bij een controleopdracht controleren we of de jaarrekening die is opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel. Ook bij de beoordeling van de jaarrekening gaat de accountant na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. In dit geval voert de accountant alleen minder werkzaamheden uit. De conclusie van de beoordeling geeft dan ook minder zekerheid dan bij een controle van de jaarrekening het geval is.

Voor onze controleklanten doen wij uitsluitend accountantscontrole. Wij hebben geen belang bij overige dienstverlening. Dit voorkomt mogelijke discussies over onafhankelijkheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de eindverantwoordelijke accountant die tekenbevoegd is in grote mate betrokken is bij de controle van de jaarrekening. Op controleopdrachten werken altijd twee accountants die elkaar kunnen vervangen en elkaar toetsen. Zo borgen we de continuïteit en kwaliteit.

Meer diensten