Duurzaamheidsrapportering- en controle

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Op dit moment zijn er nog weinig verplichtingen in Nederland wat betreft de rapportage van niet-financiële informatie, maar de noodzaak om dit wel te doen neemt toe. Niet-financiële informatie is namelijk cruciaal voor bedrijven, investeerders en andere belanghebbenden om te komen tot een goede besluitvorming. Door het inzichtelijk maken van de maatschappelijke prestaties van de organisatie wordt duidelijk welke factoren van niet financiële aard van invloed zijn op de waarde van een organisatie.

Share Impact Accountants helpt organisaties bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke prestaties. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Wat doet de organisatie om bij te dragen aan een duurzame wereld? Om de footprint te verkleinen en een positieve impact om mens, maatschappij en natuur te realiseren?

Wil je weten hoe jouw organisatie een stap kan zetten in de vastlegging en verantwoording van haar maatschappelijke prestaties? Wij zijn gespecialiseerd in het thema duurzaamheid en werken samen met specialisten op dit gebied.

Voorbeelden van niet financiële informatie:

  • MVO of duurzaamheidsverslagen. Deze zijn veelal ingericht via de GRI  (Global Reporting Initiative) normen en bevatten informatie over ecologisch, sociaal, economisch en governance gerelateerde zaken;
  • NFI in het directie of jaarverslag;
  • Geïntegreerde verslaglegging dat aan de richtlijnen van de IIRC (International Integrated Reporting Councel) voldoet;
  • NFI die specifiek voor het bestuur of de interne cq. externe stakeholders bedoeld is;
  • Uitstoot van broeikasgassen of LCA-rapportages;
  • NFI die in een due diligence onderzoek van toepassing zijn.

Meer diensten