Management letters en verbetering afsluitprocessen

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Aan het einde van een controle zal naast een accountantsverklaring ook een management letter worden afgegeven, met hierin de belangrijkste bevindingen van de controle. Deze management letter zal ook uitvoerig worden besproken met de organisatie om alle bevindingen te verduidelijken en te onderbouwen waar nodig. Een management letter is daarmee een belangrijk stuurmiddel voor de leiding van de organisatie om haar processen te verbeteren.

Aan de controle van de jaarrekening van een organisatie gaat een afsluitproces vooraf. Hoe hoger de kwaliteit van dit proces des te minder zal de externe accountant vragen hebben bij de controlewerkzaamheden. Een gedegen voorbereiding, het goed op orde hebben van de administratie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Share Impact Accountants kan organisaties helpen bij het in kaart brengen van het afsluitproces en aanbevelingen doen om dit proces te verbeteren. Ook is het mogelijk dat we je in het proces van afsluiten ondersteunen. Dit is uiteraard alleen mogelijk als wij zelf niet de controle van de jaarrekening verzorgen.

Meer diensten