Risicomanagement & Interne audit

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Organisaties hebben te maken met interne en externe onzekerheden die van invloed kunnen zijn op hun doelstellingen. Het effect van deze onzekerheden kan positief of negatief van aard zijn. Risicomanagement richt zich op het identificeren en managen van kansen en bedreigingen. Indien een organisatie een risicomanagementsysteem heeft ingericht met een daarbij behorend intern controle systeem kan zij een weloverwogen beslissing nemen hoeveel risico zij als organisatie wil nemen.

Share Impact Accountants ondersteunt organisaties met het verbeteren en integreren van hun risico management en interne controle-systemen op een pragmatische en efficiënte wijze. Gebaseerd op jarenlange ervaring kunnen wij organisaties ook helpen bij interne audit processen of de interne audit functie vervullen.

Meer diensten