Samenstellen van de jaarrekening

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Share Impact Accountants helpt organisaties bij het maken van de jaarrekening. De accountant gaat hierbij uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur van de organisatie. Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit bij zijn kennis van de organisatie. Als de accountant denkt dat de informatie niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij om aanvullende informatie vragen en zo nodig aanpassingen voorstellen. Omdat de accountant het bestuur helpt bij het maken van de jaarrekening wordt er geen oordeel of conclusie over de jaarrekening gegeven.

Meer diensten