Subsidiecontrole

  • HOME
  • Dit doen wij
  • Onze Diensten

Voor allerlei activiteiten en projecten op het gebied van milieu, innovatie, werkgelegenheid, energie, internationale samenwerking, en infrastructuur zijn subsidieprogramma’s beschikbaar. Vrijwel alle subsidieverstrekkers (ministeries, Europese Commissie) verlangen bij de eindafrekening van het project een controleverklaring of een rapport van de feitelijke bevindingen. Gezien onze jarenlange expertise op het gebied van subsidies zijn wij uitstekend in staat een controleverklaring of een rapport van feitelijke bevindingen bij de eindverantwoording te verstrekken.

De subsidieverstrekker stelt in de subsidiebeschikking en in de bijbehorende controleprotocollen allerlei eisen aan de administratieve organisatie en aan de financiële verantwoording. Blijkt achteraf dat niet aan de administratieve verplichtingen is voldaan, dan loop je grote kans de subsidie geheel of gedeeltelijk mis te lopen. Dit kan worden voorkomen. Share Impact Accountants zorgt ervoor dat het subsidieproject vanaf het begin van het project voldoet aan alle subsidievereisten en volledig in control is. Zo kan de daadwerkelijke controle van de eindafrekening geen verrassingen of financiële tegenvallers opleveren.

Meer diensten