Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene(n) aanmerkingen hebben op het handelen van een vennoot en/of medewerker of op de dienstverlening van Share Impact Accountants BV dan kan/kunnen deze zich wenden tot de directie.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan en uiting geven aan gegronde gevoelens van ontevredenheid en/of zorg. Alle meldingen worden door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Adressering: Schriftelijk richten aan ons kantooradres:

Share Impact Accountants B.V.
Westeinde 26a
2275 AE Voorburg

t.a.v. de directie

Of per email:
hugo.hollander@shareimpactaccountants.nl

Download:
procedure klachtenregeling